O nás

Žijeme vedle vás. Jsme vaši sousedé.

MEZINÁRODNÍ SBOR PRAHA – LHOTKA

Členové a přátelé mezinárodního sboru Praha-Lhotka jsou lidé, které spojuje křesťanská víra v Boha vycházející pouze z biblického učení. Setkáváme se v počtu 25-50 lidí na adrese Zálesí 50, Praha 4. Hovoříme česky, anglicky a německy. Bohoslužba je překládána do angličtiny nebo některé části programu jsou přímo v angličtině. Studium Bible probíhá odděleně v angličtině a v češtině.

Pravidelné sobotní bohoslužby navštěvují domácí i zahraniční studenti, rodiny s dětmi i senioři a všichni, kteří hledají v životě naději. Rádi Vás přivítáme mezi námi a věříme, že i Vy budete duchovně obohaceni na každý nový den. Je mnoho otázek, které si společně klademe a odpovědi nalézáme v Bibli.

2. Mojžíšova 20, 8-11 (Bible ČEP)

„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinu a oddělil jej jako svatý.“

Jako adventisté sedmého dne považujeme za výjimečný den sobotu. Následujeme tak prastarou tradici Božího izraelského lidu neopomíjenou ani Ježíšem Kristem, ani apoštoly a prvními křesťany. Tento, Bohem oddělený, den pro nás začíná pátečním západem slunce a končí sobotním západem.

 

Zde najdete aktuální údaj o západu slunce.

Partneři

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše